Over ons

STICHTING LEREN LEZEN EN SPELLEN:
De Stichting Leren Lezen en Spellen is in 2002 opgericht door Balt van Raamsdonk.
(onder de naam: Stichting Platform Dyslexie Nederland)
Met ingang van mei 2020 is de naam gewijzigd in Stichting Leren Lezen en Spellen. (SLLS)

MISSIE:
Het bevorderen van vlot leren lezen en spellen van alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

DOELSTELLING:

De stichting heeft tot doel de ontwikkelingen op het gebied van leren lezen en spellen bij elkaar te brengen en te stimuleren, zodanig dat alle kinderen op de basisschool vlot leren lezen en spellen.

BELEIDSPLAN EN VERANTWOORDING

Het meerjaren beleidsplan SLLS 2022-2027 kunt u hier downloaden
Het meest recente jaarverslag kunt u hier downloaden.

Deze informatie stond voorheen op de website van Platform Dyslexie Nederland.

BESTUUR

Mevrouw B.E. Pruijt (voorzitter)
Mevrouw H.M. Mostert
Mevrouw P. van de Ree 

VERGOEDING

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of vacatiegeld. Alle onkosten die zij maken nemen zij voor eigen rekening.
Beloningsbeleid medewerkers: Er is geen sprake van beloning van bestuur of van reguliere medewerkers. Projectmedewerkers kunnen worden beloond via een vooraf vastgestelde projectbegroting.