Grondlegger

Balt van Raamsdonk

Het werk van de stichting vindt zijn oorsprong in de droom van Balt van Raamsdonk (1934- 2021).  Tot op hoge leeftijd had Balt geen woordbeeld en kon slechts langzaam spellend lezen en slecht spellen. Na zijn pensionering zocht deze succesvolle ondernemer in onderhouds-middelen voor auto’s met veel passie  naar de oorzaak van zijn eigen dyslexie. Toch werd hij dankzij zijn eigen tomeloze inzet en doorzettingsvermogen een belezen erudiet mens.

Tijdens zijn zoektocht in de literatuur en in gesprek met meerdere hoogleraren, ontdekte hij de oorzaak van zijn ‘gebrek’ :  hij hoorde teveel klanken binnen een woord en daardoor zou hij nooit leren begrijpen hoe een woordbeeld eruit zou kunnen zien. De noodzakelijke omzetting van de klank naar het beeld is bij hem dan ook nooit meer tot stand gekomen.

Door dit inzicht heeft hij een nieuwe methodiek kunnen ontwikkelen om kinderen van nu te ondersteunen bij het leren lezen : Alfa-bedding is geschikt voor alle kinderen in de kleutergroepen van de basisschool, is een noodzakelijke voorbereiding op het leren lezen op basis van het voelen van, het kijken naar en het vergelijken van letters en het ontwikkelen van een woordbeeld.

Niet de klank als kapstok voor de letter, maar de letter als kapstok voor de klank. Het woord heeft een patroon, dat je kunt herkennen. Zodra het kind het woord herkent (zoals je je buurman herkent) , weet het de betekenis en ook de klank. Daardoor leert het kind lezen met betekenis. Het technisch kunnen lezen zonder de betekenis te herkennen is dan ook verleden tijd.

De stichting wil het werk van Balt van Raamsdonk voortzetten door meer mensen op de hoogte te brengen van zijn baanbrekende werk.